Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม “อบรม EdPEx” ในระหว่างวันทืี่ 16,17 และ 24 สิงหาคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม “อบรม EdPEx” ในระหว่างวันทืี่ 16,17 และ 24 สิงหาคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet

งาน อาจารย์แต ปิ๋มใหม่
ขอเชิญบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม “อบรม EdPEx”
ในระหว่างวันทืี่ 16,17 และ 24 สิงหาคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet
ลิงค์เข้าร่วม : วันจันทร์, 16 สิงหาคม · 8:15am ถึง 4:30pm
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/ouk-ourr-vqs
หรือโทร: ‪(US) +1 707-726-6438‬ PIN: ‪402 851 856‬#
วันอังคาร, 17 สิงหาคม · 1:00 ถึง 3:00pm
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/tio-bwyz-mmg
หรือโทร: ‪(US) +1 970-439-1212‬ PIN: ‪641 288 458‬#
วันอังคาร, 24 สิงหาคม · 8:15am ถึง 2:00pm
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/rkc-tkix-rtm
หรือโทร: ‪(US) +1 575-468-0576‬ PIN: ‪573 491 497‬#
ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 15 สิงหาคม 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2566 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *