Breaking News
Home / ข่าว / ภาพและข่าว : มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 52 ปี

ภาพและข่าว : มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 52 ปี

130277182_4364203000260904_1055822729622741206_o
มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 52 ปี
วันนี้ (9 ธันวาคม 2563) เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 53 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 52 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นถึงความสำคัญ รักและหวงแหนในสถาบัน เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
จากนั้น ที่บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี พระเทพสารคามมุนี ดร.ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และทำบุญอุทิศส่วนกุศล คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ -รับพร และปะพรมน้ำพระพุทธมนต์
กิจกรรมภายหลังการการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 53 รูปแล้ว จะได้มีกิจกรรมการมอบรางวัลคณะ/หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ,รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา,รางวัลคนดีศรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,รางวัลกลุ่มนิสิต และนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรางวัลนักเรียนดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามลำดับต่อไป
ภาพ : อภิราม ทามแก้ว และบุณฑริกา ภูผาหลวง/นายชลทิตย์ สีเทา
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ
IMG_1198 IMG_1252 IMG_1251 IMG_1250 IMG_1249 IMG_1248 IMG_1247  IMG_1245 IMG_1244 IMG_1243 IMG_1242 IMG_1241 IMG_1240 IMG_1239 IMG_1238 IMG_1237 IMG_1236 IMG_1235 IMG_1234 IMG_1233 IMG_1232 IMG_1231 IMG_1230 IMG_1229 IMG_1228 IMG_1227 IMG_1226 IMG_1225 IMG_1224   IMG_1221  IMG_1219 IMG_1218     IMG_1213 IMG_1212    IMG_1208  IMG_1206 IMG_1205 IMG_1204 IMG_1203  IMG_1201 IMG_1200 IMG_1199
เผยแพร่ข่าวโดย : นายชลทิตย์ สีเทา

About env@msu.ac.th

Check Also

245916378_397846698652738_4409236999924331172_n

ภาพยนตร์สั้น จากเรื่องราวภูมินิเวศและศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมหน่วยปฏิบัติการวิจัย

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายใต้พันธกิจของหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ในการผลักดันการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งอาศัยความร่วมมือสหวิทยาการ ได้ต่อยอดหลักสูตรท้องถิ่นสหวิทยาการ เพื่อการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยใช้บริบทพื้นที่อำเภอนาเชือกเป็นฐานในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์และจะขยายไปยังโรงเรียนเครือข่าย  ในรูปภาพยนตร์สั้น “วัดเถอะนะทำ” ภายใต้ความร่วมมือกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *