Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนิสิตแกนนำ “นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรการจัดการขยะ”

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนิสิตแกนนำ “นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรการจัดการขยะ”

118003414_651651658785483_4370737348981431376_n

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนิสิตแกนนำ “นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรการจัดการขยะ”

ชมรมสานฝันคนสร้างป่า  สังกัดองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้นิสิตแกนนำโครงการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Env408 ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งหมด 20 คน   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากขยะ รวมถึงยกระดับศักยภาพของนิสิตแกนนำสู่การเป็นนวัตกรการจัดการขยะ  สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คุณสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ/ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)/ที่ปรึกษาชมรม เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

117945607_920280151771993_1290996237829028456_n 117950458_307368057354084_197453818371955261_n 117953674_605513420160210_4020731538324774910_n 117990523_332465157888426_8179839524607641031_n 117997860_629208534657272_9145034901982896914_n 118003624_1206462303050281_283869518325027597_n 118036890_683012885629547_7653547107213002486_n 118067388_320537345811152_1575836432125856093_n

ข่าว : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ภาพ : ชมรมสานฝันคนสร้างป่า

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ :  20 สิงหาคม 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *