Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศ-ก.บ.ม.-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 34/2563

ประกาศ-ก.บ.ม.-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 34/2563

>>>ประกาศ-ก.บ.ม.-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ.pdf<<<

ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ :  21 สิงหาคม 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

covid ฉบับที่15

ประกาศมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 15

>>>ดาวน์โหลด pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *