Breaking News
Home / ข่าว (page 53)

ข่าว

คณบดีและบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_3853

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่างเป็นทางการ โดยมี คณะผู้บริหารร่วมทั้งบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมแสดงความยินดี

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โครงการที่คณะดำเนินการเอง ครั้งที่ 1) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

sshot-2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โครงการที่คณะดำเนินการเอง ครั้งที่ 1) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา …

Read More »

คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนิสิตของแต่ละสาขาวิชา ที่จะสำเร็จการศึกษา

IMG_3800 (Copy)

ในระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2559 คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนิสิตของแต่ละสาขาวิชา ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559

Read More »

คณบดีและบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

IMG_3678 (Copy)

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี คณะผู้บริหารร่วมทั้งบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมแสดงความยินดี

Read More »

ตารางสอบปลายภาค 2/2558 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

sshot-2

ตารางสอบปลายภาค 2/2558 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา…

Read More »

งานเสวนาทางวิชาการ : พลังงานทดแทนจากหญ้า

P_20160429_092022 (Copy)

ในวันที่ 29 เมษายน 2559 กลุ่มวิจัย Grass to Energy (G2E) ของศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) โดยอาจารย์ ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผอ.ศูนย์ฯ ได้จัดการเสวนาทางวิชาการ: พลังงานทดแทนจากหญ้า หัวข้อ “การผลิตชีวมวลจากหญ้าเนเปียร์ด้วยน้ำเสีย เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน” ขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต อ.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม มาร่วมเป็นประธานเปิดงาน และขอขอบพระคุณวิทยากรพิเศษ อ.ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณสมชาย กุลสุวรรณ์ จากสนง.พลังงานจังหวัดมหาสารคาม งานเสาวนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกบ้านหินปูน ต.เขวาใหญ่, ตัวแทนอบต.เขวาใหญ่ และอบต.บ้านแพง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากสนง.พลังงานจังหวัดมหาสารคาม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนิสิตจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และนิสิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มมส. The 1st MRCES Meeting …

Read More »

อ.ดร.คนธรส ขาวเมืองน้อย เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ

20160429_152021 [800x600]

ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559 อ.ดร.คนธรส ขาวเมืองน้อย ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสำหรับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekhong Initiative (LMI) English Support Project: Professional Communication Skills for Leaders) ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยด้านสิ่งแวดล้อม จากผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (LMI-Forum) ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 กับนักวิชาการ นักวิจัย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐบาลจากกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการประชุม

Read More »

งานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มมส ประจำปี 2559

IMG_3625 (Copy)

ในวันที่ 20 เมษายน 2559 นิสิตและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เข้าร่วมเดินขบวน งานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มมส ประจำปี 2559 ซึ่งได้เริ่มขบวนจาก ศาลหลักเมือง จ.มหาสารคาม ถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตในเมือง

Read More »

กิจกรรมซ้อมย่อมที่คณะฯ เตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

IMG_3459 (Copy) (Copy)

ในวันที่ 18 – 19 มีนาคม บุคลากร และ สโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดงานกิจกรรม การซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ คณะสิ่งแวอล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน อ.ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Read More »

โครงการคณะสิ่งแวดล้อมสีเขียว

IMG_3303 (Copy)

ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดกิจกรรม Big cleaning day ในโครงการคณะสิ่งแวดล้อมสีเขียว โดยในงานนี้ได้รับเกี่ยรติ จากท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผน อ.ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งงานนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากร และ นิสิต ในการบูรณาการสภาพแวดล้อมในและนอกอาคาร

Read More »