Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 6)

env@msu.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศ-มาตรการโควิด-ปริญญาบัตร-บุคลากร

>>>>ประกาศ-มาตรการโควิด-ปริญญาบัตร-บุคลากร.pdf ดาวน์โหลด<<<< ภาพและข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  11 มีนาคม 2565

Read More »

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน สืบสานฮีตเดือน 4 อนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2565

ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2565

วันนี้ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำพาคณาจารย์ บุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน สืบสานฮีตเดือน 4 อนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมสืบสานอนุรักษ์ ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 แห่กัณฑ์หลอน จากบริเวณทางเข้าสระน้ำสโมสรบุคลากร โดยวงกลองยาวศิลป์อีสาน ผ่านริมสระน้ำไปยังพิพิธภัณฑ์ จากนั้นได้ถวายกัณฑ์หลอน พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ตลอดจนฟังเทศน์แหล่อีสานประยุกต์ 3 ธรรมมาสน์ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา สามารถรับชมผ่านระบบออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊ก …

Read More »

ประกาศ>คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. ขยายวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครถึง 20 มีนาคม 2565

รอบขยายเลาโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบที่ 2 2565

สมัครทางเว็บไซต์ >>> https://admission.msu.ac.th/msu65_quota/log-in.php   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4402-7910 งานวิชาการ คุณสุมิตรา ราชเมืองศรี ติดต่อได้ที่ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 ติดตามรายละเอียด การรับสมัครเพิ่มเติม เพจหลัก เรียนต่อ มมส Mahasarakham university ภาพและข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  2 มีนาคม 2565

Read More »

ประกาศ: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขยายวันรายงานตัวเข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

ขยายวันรายงานตัวเข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียม 2565

>>>ดาวน์โหลด pdf<<< ภาพและข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  1 มีนาคม 2565

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและยืนยันข้อมูลการรับวัคซีน สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

274127768_495326642052426_2767046836400644774_n

เรียน บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ทุกท่าน ตามที่ กองทะเบียนและประมวลผลได้กำหนดให้บัณฑิต จำนวน 10,532 คน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ในระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2565 ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ผ่านระบบบริการการศึกษา (http://reg.msu.ac.th) นั้น ผลการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่พบว่า มีบัณฑิตบางส่วนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลผ่านระบบ และยังไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนยังไม่ครบ 2 เข็ม ในการนี้ กองทะเบียนและประมวลผล จึงขอความอนุเคราะห์ให้บัณฑิต ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ฉีดวัคซีน และยืนยันข้อมูลการรับวัคซีนให้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการ 3 รายการ ดังนี้ 1. ให้บัณฑิตขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ผ่านระบบบริการการศึกษา (http://reg.msu.ac.th) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 2. แนบหลักฐานการรับวัคซีนผ่านระบบบริการการศึกษา (http://reg.msu.ac.th) ระหว่างวันที่ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมจัดพิธีสักการบูชาไหว้ศาลพระพรหมและศาลปู่ย่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงานปีพุทธศักราช 2565 เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกท่าน

272878083_6893470200724771_376706185330710590_n

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมจัดพิธีสักการบูชาไหว้ศาลพระพรหมและศาลปู่ย่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงานปีพุทธศักราช 2565 เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกท่าน เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ร่วมจัดพิธีสักการะบูชาไหว้ศาลพระพรหมและศาลปู่ย่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ปีพุทธศักราช 2565 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. พิธีจัดขึ้นเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร และนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ทุกท่าน ให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีพุทธศักราช 2565   ภาพและข่าว : ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. ฉีดพ่นแลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 3

271596360_6792225444182581_815996396887188233_n

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. ฉีดพ่นแลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ คณะสิ่งแวดล้อมแทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานกองอาคารสถานที่ มมส. ในการส่งทีมงานเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายในตัวอาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ ครั้งที่ 3 โดยเริ่มฉีดพ่นตั้งแต่ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 4 ตามลำดับ มีการฉีดพ่นในส่วนของห้องสำนักงานคณะ ห้องคณบดี ห้องประชุม ห้องพักอาจารย์ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ห้องเรียน ห้องพักแม่บ้าน ห้องน้ำ เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการเข้าปฏิบัติงานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ภาพและข่าว : ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  20 …

Read More »

กิจกรรม MSU Open House 2021 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดย คณะสิ่งแวดล้อทและทรัพยากรศาสตร์ ได้ส่งนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม นำโดยอาจารย์ ดร.ลิขิต จันทร์แก้วและตัวแทนนิสิตทั้ง 3 สาขาวิชา จำนวน 9 คน โดยปฏิบัติตามมาตรการณ์การป้อกันเชื้อ COIVID-19 อย่างเคร่งครัด

50351F39-71A6-4AD9-B4E3-168A98DFF095

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม MSU Open House 2021 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดย คณะสิ่งแวดล้อทและทรัพยากรศาสตร์ ได้ส่งนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม นำโดยอาจารย์ ดร.ลิขิต จันทร์แก้วและตัวแทนนิสิตทั้ง 3 สาขาวิชา จำนวน 9 คน โดยปฏิบัติตามมาตรการณ์การป้อกันเชื้อ COIVID-19 อย่างเคร่งครัด ภายในงานได้มีการจัดบู้ทและการแสดงเพื่อเชิญชวนน้องๆนักเรียนและผู้ปกครองที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ทางเพจเฟสบุ๊ค “เรียนต่อ มมส. Mahasarakham University” และช่องทางเพจ “คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ MSU” จัดขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยในกิจกรรมไลฟ์สดในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนในพื้นที่ภาคอีสานและภาคอื่นๆเป็นอย่างมาก ซึ่งหากน้องๆคนไหนสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค “คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ MSU” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 🔸️ขั้นตอนการสมัคร มมส …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเรือนทอง สวนอาหารเรือนทอง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 29 ธันวาคม 2564

ถ่ายทอดนโยบาย

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ ห้องประชุมเรือนทอง สวนอาหารเรือนทอง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  30 ธันวาคม 2564

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

แนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

  วันนี้ 23 ธันวาคม 2564  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ออกแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6 และนักเรียนที่สนใจ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน การรับนิสิตทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร -วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, -วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, -วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ให้กับนักเรียน และอาจารย์ ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  23 ธันวาคม 2564  

Read More »