Breaking News
Home / Uncategorized / ประชาสัมพันธ์ “องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งเเวดล้อมโลก (World Environment Day)”

ประชาสัมพันธ์ “องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งเเวดล้อมโลก (World Environment Day)”

องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งเเวดล้อมโลก

(World Environment Day)

new

 

องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) มีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งเเวดล้อมของมนุษย์ ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2515 ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมือจากนานาชาติทั่วโลกในด้านสิ่งเเวดล้อม องค์การสหประชาชาติ จึงประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งเเวดล้อมโลก (World Environment Day) ซึ่งในปี 2562 นี้ กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เรื่อง Air Pollution

ที่มาภาพและข่าว : รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

วิจารณ์ขอบเขตงาน ปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 1 งาน ขอให้วิจารณ์ภายในวันที่ 22-27 พ.ย.2562

>>>ไฟล์เอกสาร.pdf<<< >>>TOR.pdf<<< >>>ราคากลาง.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *