Breaking News
Home / Uncategorized / เปิดรับสมัคร..*มีทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาโทการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัคร..*มีทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาโทการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครไม่จํากัดวุฒิการศึกษา เน้นการศึกษาแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เหมาะกับทั้งบุคลากรภาครัฐ และเอกชน เช่น ทสจ. อปท. โรงงานอุตสาหกรรม ที่ทํางาน ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับความรู้ให้ทันสมัยและสามารถทํางานวิจัยโดยใช้โจทย์วิจัยที่ ตรงกับปัญหาที่พบในการทํางานได้โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรให้คําปรึกษาอย่าง ใกล้ชิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : อ.จุฑามาส แก้วสุข
095-646-6473 หรือ jutamas.k@msu.ac.th

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 24 ตุลาคม 2561

About env@msu.ac.th

Check Also

67147027_393682511286130_4708823455515017216_n

ภาพและข่าว โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *