Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด ตาม URL: https://grad.msu.ac.th/admission/index.php?page=master-phd

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ : วรัสชญาน์  ปุราถานัง และนายชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 29 ตุลาคม 2561

 

 

About env@msu.ac.th

Check Also

วิจารณ์ขอบเขตงาน ปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 1 งาน ขอให้วิจารณ์ภายในวันที่ 22-27 พ.ย.2562

>>>ไฟล์เอกสาร.pdf<<< >>>TOR.pdf<<< >>>ราคากลาง.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *