Breaking News
Home / Uncategorized / ประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 15 ( STISWB 2023)

ประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 15 ( STISWB 2023)

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 15 ( STISWB 2023)  ในระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และนางสรวงสุดา สิงขรอาสน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมนานาชาติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 15 [International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2023)  ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)          การประชุมวิชาการนี้เป็นหนึ่งในการประชุมระดับนานาชาติที่สำคัญ ซึ่งจัดโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในการประชุมได้รวบรวมนักวิจัยและวิศวกรที่ทำงานในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีระหว่างประเทศเสมือนจริงสำหรับการนำเสนอและการอภิปรายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาที่ล้ำสมัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมในสาขาวิชาย่อยต่างๆ ของวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การประชุมยังมีเป้าหมายที่จะรวบรวมความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปปฏิบัติจริงเพื่อสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนให้กับมวลมหาประชาชน

         ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ คณะสิ่งเเวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ ได้รับเกียรติเป็น CO-chairman และดำเนินกิจการการประชุมวิชาการฯ และนายธวนนท์ เนียมโงน เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ ได้ร่วมนำเสนอประชุมวิชาการฯ (International Conference STISWB 2023) ในหัวข้อเรื่อ “First Micropropaagation and Conservation Rare plans specifically fof Tacca plantaginea (Hance) Drenth in Thailand


และมีการมอบใบเกียรติบัตรแสดงความยินดีสำหรับผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่น เปเปอร์งานวิจัยดีเด่น และมอบรางวัลชมเชยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 2023)

หลังจากดำเนินการจัดประชุมวิชาการฯเสร็จ ช่วงเย็น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะสิ่งเเวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กับทีมงานผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 2023) เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีกรรมผูกข้อต่อแขนอำนวยอวยพร เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

และในเช้าวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะสิ่งเเวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กับทีมงานผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 2023) ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 100 รูป เนื่องในวันเข้าพรรรษา บริเวณหน้าวัดแสนสุขราม จังหวัดหลวงพระบาง (สปป.ลาว) เพื่อความเป็นสิริมงคล และอำนวยความอวยชัยให้พรให้การประชุมวิชาการวิชาการที่จะดำเนินการจัดขึ้นในครั้งต่อไปเป็นไปด้ววยความราบรื่นเรียบร้อยและก่อนเดินทางกลับมา ฯ ประเทศไทย


ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ธวนนท์  เนียมโงน

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 15 สิงหาคม 2566

About env@msu.ac.th

Check Also

กิจกรรม "กระทงเวียนกะเทอล์" กับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรม “กระทงเวียนกะเทอล์” กับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรม “กระทงเวียนกะเทอล์” กับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอบพระคุณนายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย เป็นอย่างสูงค่ะ…ที่ให้ความสนใจร่วมสนับสนุนกิจกรรม “กระทงเวียนกะเทอล์” กับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปี …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *