Breaking News
Home / ข่าว / นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมบริการวิชาการ เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์สุ่ธุรกิจชุมชนสีเขียว

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมบริการวิชาการ เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์สุ่ธุรกิจชุมชนสีเขียว

301621653_5600196553359939_947309238134660093_n

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา   นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมบริการวิชาการ  ในฐานะผู้ช่วยวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนเพื่อการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตต่ำ   ภายใต้โครงการความยั่งยืนในทองปฏิบัติเพื่อเป้าหมายการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จัดโดยศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม  เพื่อให้ความรู้  สร้างความตระหนัก และปฏิบัติใช้ จากการรับทราบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดวัฎจักรของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ 8 กลุ่มอาชีพ  โดยได้ยกตัวอย่างการชี้บ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางที่เป็นไปได้ในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนสู่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในแต่ละผลิตภัณฑ์ชุมชน  ครอบคลุมถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ และการเพิ่มมูลค่าของเศษวัสดุหรือของเสียจากกระบวนการผลิตในรูปผลิตภัณฑ์ใหม่  ซึ่งกลุ่มอาชีพผู้เข้าร่วม ได้มีการดำเนินการอยู่แล้ว โดยสอดรับกับแนวคิดของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  อาทิเช่น ปุ๋ยหมักจากเศษกก กระเป๋าจากเศษผ้า และเครื่องประดับจากเศษผ้าฝ้าย/ไหม  เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่บูรณาการภายใต้การจัดการเรียนและการสอนในรายวิชา 1705476  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการฝึกทักษะให้กับผู้เรียน  และมีมุมมองในการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมกับองค์กรธุรกิจชุมชน  โดยท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชน  สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดนี้

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพีบงบ้านท่าแร่ ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์:  เสื่อกก แจกันดอกไม้ หมวก ผลิตภัณฑ์จากกก

เบอร์โทร  09 0224 7751

กลุ่มมาลัยผ้าแพรแก้ว บ้านเขวา ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ผลิตภัณฑ์ ร่มจากผ้าขาวม้า มาลัยคล้องแขน มาลัยดอกไม้พลาสติก

กลุ่มสัมมาชีพชุมชนข้าวโป่งสมุนไพร บ้านท่าตูม ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ผลิตภัณฑ์:  เสื่อกก แจกันดอกไม้ หมวก ผลิตภัณฑ์จากกก

เบอร์โทร  06 1135 2997

กลุ่มปลาร้าบองสมุนไพร บ้านหนองหล่ม ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ผลิตภัณฑ์:  ปลาร้าบอง  ผ้าขาวม้าทอมือ

กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านโนนภิบาล ต.โนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

ผลิตภัณฑ์ หมวกจากผ้าขาวม้า กระเป๋า

กลุ่มท่อผ้าฝ้ายแปรรูป บ้านลาด ต.ศรีสุข อ.กันทรวิขัย จ.มหาสารคาม

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แปรรูป เสื้อผ้าสตรี สูทผู้ชาย ผ้าชิ้น

เบอร์โทร  08 6225 3644

กลุ่มกระเป๋าสายทอง ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าแบบต่าง ๆ จากผ้าขาวม้า ผ้าฝ้าย และไหม

เบอร์โทร  097 305 1098

กลุ่มทอผ้าไหมลาดเจริญ บ้านลาดเจริญ ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอและแปรรูป เสื้อสตรี เสื้อสูทผู้ชาย ผ้าชิ้น

301621653_5600196553359939_947309238134660093_n 300884445_769296427611067_3973122735047632037_n 300567691_3236370543302225_5467346460673310224_n 300509667_774947260389655_256317349310248940_n 300300187_1096925297897359_355667863923004791_n (1) 298726676_602884127884392_7338968784795226552_n 296992731_772215800497542_4133947557316003688_n 295980552_920726885552006_6767324301637465737_n 295769633_1074198369948646_7754123555587799300_n 295683713_624059339075975_5678371169435690806_n 293606737_1363452737516545_415973040990270885_n 293040195_1020531705286206_6559278892694930215_n 291630008_413384610860817_2993961717889816372_n

ข่าว/ภาพ:  หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 5 กันยายน 2565

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *