Breaking News
Home / Uncategorized / ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผลักดันการใช้เศรษฐกิจโมเดลใหม่ เพื่อพัฒนาต้นแบบองค์กรธุรกิจชุมชน ด้วยความร่วมมือสหวิทยาการ

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผลักดันการใช้เศรษฐกิจโมเดลใหม่ เพื่อพัฒนาต้นแบบองค์กรธุรกิจชุมชน ด้วยความร่วมมือสหวิทยาการ

ผลักดันการใช้เศรษฐกิจโมเดลใหม่ เพื่อพัฒนาต้นแบบองค์กรธุรกิจชุมชน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผลักดันการใช้เศรษฐกิจโมเดลใหม่ เพื่อพัฒนาต้นแบบองค์กรธุรกิจชุมชน
ด้วยความร่วมมือสหวิทยาการ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในฐานะหัวหน้าโครงการ ได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะการบัญชีและการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเทศบาลตำบลขามเรียง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักวิจัย บุคลากร และนิสิต ในการผลักดันพื้นที่ตำบลขามเรียง  ให้สามารถนำเอาทรัพยากรชีวภาพ ภูมินิเวศ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น มาสร้างเป็นอัตลักษณ์ที่จะเป็นจุดแข็งสู่จุดขายที่เชื่อมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด  ผ่านการจัดการเรียนและการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ทั้งนี้ ได้จัดพิธีเปิดโครงการ “การใช้เศรษฐกิจโมเดลใหม่ (BCG Economy Model)  เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนจากอัตลักษณ์ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการเชิงรุกขึ้น โดยได้พิจารณา วิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติขามเรียง (คุณสุชญา โคตรวงษ์ เป็นประธาน) เป็นพื้นที่นำร่อง ทั้งนี้ รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการและการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจด้วยเศรษฐกิจโมเดลใหม่ โดยความร่วมมือสหวิทยาการ และกิจกรรมดังกล่าว  มีผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนเข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอกันทรวิชัย  นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง ในฐานะที่ปรึกษา และคณะผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ในฐานะแหล่งทุนที่สนับสนุนด้านการตลาด พร้อมทั้งได้กล่าวถึงทิศทางและกลไกด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมกับแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศ  นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมในการเฟ้นหาลวดลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของตำบลขามเรียง รวมถึงแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นต้นแบบองค์กรธุรกิจชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจโมเดลใหม่และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่จะผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายในพื้นที่ตำบลขามเรียง นอกจากนี้  วิสาหกิจชุมชนฯ ยังได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล็ดมะขามจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรูปของสบู่สมุนไพร ทั้งนี้จะได้ยกระดับเป็นอีกผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป ตลอดจนการขยายการบูรณาการความร่วมมือไปยังคณะ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์  และ คณะวิทยาศาสตร์   รวมถึงสถาบันอื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเติมเต็มการดำเนินการของวิสาหกิจในทุกมิติและได้รับประโยชน์ร่วมกัน  ทั้งนี้ หากสนใจผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติ  สามารถติดต่อคุณสุชญา โคตรวงษ์ โทร. 08 4514 6994 ที่ตั้งที่ทำการวิสาหกิจฯ:  https://maps.app.goo.gl/yzZT1xH5pKvAHpsU6

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

IMG_0739 IMG_0738 IMG_0737 IMG_0735 IMG_0733 IMG_0732 IMG_0729 IMG_0726 IMG_0723 IMG_0721 IMG_0719 IMG_0714 IMG_0713 IMG_0709 IMG_0708 IMG_0705 IMG_0703 IMG_0699 IMG_0698 IMG_0697 IMG_0695 IMG_0693 IMG_0692 IMG_0691 IMG_0689 IMG_0688 IMG_0687 IMG_0686 IMG_0684 IMG_0683 IMG_0682 IMG_0681 IMG_0680 IMG_0678 IMG_0677 IMG_0675 IMG_0672 IMG_0670 IMG_0669 IMG_0668 IMG_0667 IMG_0664 IMG_0662 IMG_0911 IMG_0910 IMG_0908 IMG_0907 IMG_0905 IMG_0904 IMG_0903 IMG_0902 IMG_0900 IMG_0899 IMG_0898 IMG_0897 IMG_0896 IMG_0894 IMG_0892 IMG_0891 IMG_0890 IMG_0889 IMG_0887 IMG_0884 IMG_0883 IMG_0882 IMG_0881 IMG_0879 IMG_0877 IMG_0876 IMG_0874 IMG_0873 IMG_0872 IMG_0871 IMG_0869 IMG_0868 IMG_0867 IMG_0866 IMG_0864 IMG_0862 IMG_0857 IMG_0856 IMG_0855 IMG_0853 IMG_0852 IMG_0851 IMG_0850 IMG_0848 IMG_0847 IMG_0845 IMG_0843 IMG_0842 IMG_0841 IMG_0840 IMG_0839 IMG_0838 IMG_0837 IMG_0835 IMG_0834 IMG_0833 IMG_0832 IMG_0831 IMG_0830 IMG_0829 IMG_0828 IMG_0827 IMG_0826 IMG_0825 IMG_0824 IMG_0821 IMG_0820 IMG_0819 IMG_0817 IMG_0815 IMG_0814 IMG_0811 IMG_0809 IMG_0807 IMG_0806 IMG_0805 IMG_0800 IMG_0799 IMG_0798 IMG_0797 IMG_0795 IMG_0792 IMG_0790 IMG_0789 IMG_0788 IMG_0787 IMG_0786 IMG_0785 IMG_0784 IMG_0778 IMG_0777 IMG_0775 IMG_0773 IMG_0772 IMG_0769 IMG_0768 IMG_0764 IMG_0761 IMG_0760 IMG_0756 IMG_0754 IMG_0751 IMG_0748

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/อ.ดร.ธายุกร พระบำรุง/ชลทิตย์ สีเทา

เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 9 มิถุนายน 2565

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *