Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / CMARE ร่วมเป็นแนวร่วมผลักดันกลไกสหวิทยาการ เพื่อจัดการ PM2.5 ในภาคอีสาน ร่วมกับ NARIT

CMARE ร่วมเป็นแนวร่วมผลักดันกลไกสหวิทยาการ เพื่อจัดการ PM2.5 ในภาคอีสาน ร่วมกับ NARIT

282204401_3250294045206695_3089276753852675347_n

CMARE ร่วมเป็นแนวร่วมผลักดันกลไกสหวิทยาการ เพื่อจัดการ PM2.5 ในภาคอีสาน ร่วมกับ NARIT

 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)/อาจารย์หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  ได้ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อสื่อสารข้อมูลบทเรียนการวิจัยและการบริการวิชาการ ผ่านโครงการวิจัยและงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2556-2565)  รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบสหวิทยาการกับหลายคณะและหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้มหาสารคาม  เป็นจังหวัดนำร่อง  ในโครงการจัดอบรม American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE) ซึ่งได้จัดขื้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565  ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  และคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมกว่า 40 คน  สำหรับโครงการนี้ อยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าใจเทคโนโลยีและเทคนิคการตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ และเพื่อพัฒนาต้นแบบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างง่าย สำหรับใช้ตรวจติดตามคุณภาพอากาศ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นิสิต ได้ประกวดผลงานที่นิสิต สามารถทำงานร่วมกับศาสตร์ต่าง ๆ  เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการวางแผนและการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ สามารถติดต่อข่าวสารได้ที่  https://aqaat.narit.or.th/acaqle/index.php

ที่มา: CMARE

282204401_3250294045206695_3089276753852675347_n 282168934_757568745602480_7870742835136931972_n 280647655_1329535620789390_5277229020768148014_n 280646311_763457318342557_5287436923237277592_n 280507653_1057206844882910_7894966019525598940_n 280389268_406745881341350_2734483068962246966_n 280031214_1167990664018916_3386285618347125789_n 279908938_1049734135972364_1044136792217400414_n 279859426_2577915355677139_9161307599000935770_n

ภาพและข่าว : หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  / อ.ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ :  30 พฤษภาคม 2565

About env@msu.ac.th

Check Also

ประชุม เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อม ป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย

ประชุม เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อม ป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย

  วันนี้ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดงานประชุม เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อม ป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย โดยมี  รองศาสตราจารย์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *