Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศ “คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2)”

ประกาศ “คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2)”

>>>pdf ดาวน์โหลด<<<

ที่มาข่าว : วรัสชญาน์  ปุราถานัง

เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 17 มีนาคม 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *