Breaking News
Home / Uncategorized / พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563

พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563

IMG_9351

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมพิธี ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิต ส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกตัญญู กตเวทีต่อคณาจารย์ที่สั่งสอนอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์ และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจน สร้างความสามัคคี สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน

IMG_9387 IMG_9386 IMG_9385 IMG_9384 IMG_9383 IMG_9382 IMG_9381 IMG_9380 IMG_9379 IMG_9378 IMG_9377 IMG_9376 IMG_9375 IMG_9374 IMG_9373 IMG_9372 IMG_9371 IMG_9370 IMG_9369 IMG_9368 IMG_9367 IMG_9366 IMG_9365 IMG_9364 IMG_9363 IMG_9362 IMG_9361 IMG_9360 IMG_9359 IMG_9358 IMG_9357 IMG_9356 IMG_9355 IMG_9354 IMG_9353 IMG_9352 IMG_9351 IMG_9350 IMG_9349 IMG_9348 IMG_9347 IMG_9346 IMG_9345 IMG_9344 IMG_9343 IMG_9342 IMG_9341 IMG_9340 IMG_9339 IMG_9338 IMG_9337 IMG_9336 IMG_9335 IMG_9334 IMG_9333 IMG_9332 IMG_9331 IMG_9330 IMG_9329 IMG_9328 IMG_9327 IMG_9326 IMG_9324 IMG_9322 IMG_9321 IMG_9317 IMG_9315 IMG_9314 IMG_9313 IMG_9312 IMG_9311 IMG_9310 IMG_9309 IMG_9308 IMG_9307 IMG_9306 IMG_9305 IMG_9304 IMG_9303 IMG_9299 IMG_9298 IMG_9297 IMG_9296 IMG_9295 IMG_9294 IMG_9293 IMG_9292 IMG_9291 IMG_9290 IMG_9289 IMG_9288 IMG_9287 IMG_9286 IMG_9285 IMG_9284 IMG_9283 IMG_9282 IMG_9281 IMG_9280 IMG_9279 IMG_9278 IMG_9277 IMG_9276 IMG_9275 IMG_9274 IMG_9273 IMG_9272 IMG_9271 IMG_9270 IMG_9269 IMG_9268 IMG_9267 IMG_9266 IMG_9265 IMG_9264 IMG_9263 IMG_9262 IMG_9261 IMG_9260 IMG_9259 IMG_9258 IMG_9257 IMG_9256 IMG_9255 IMG_9254 IMG_9253 IMG_9252 IMG_9251 IMG_9250 IMG_9249 IMG_9248 IMG_9246 IMG_9245 IMG_9243 IMG_9242 IMG_9241 IMG_9240 IMG_9239 IMG_9238 IMG_9237 IMG_9236 IMG_9235 IMG_9232 IMG_9231 IMG_9229 IMG_9227 IMG_9226 IMG_9225 IMG_9223 IMG_9222 IMG_9221 IMG_9219 IMG_9217 IMG_9216 IMG_9214 IMG_9211 IMG_9210 IMG_9208 IMG_9207 IMG_9206 IMG_9205 IMG_9204 IMG_9203 IMG_9202 IMG_9201 IMG_9200 IMG_9199 IMG_9198 IMG_9197 IMG_9195 IMG_9194 IMG_9193 IMG_9192 IMG_9191 IMG_9190 IMG_9189 IMG_9188 IMG_9187 IMG_9186 IMG_9184 IMG_9183 IMG_9182 IMG_9180 IMG_9179 IMG_9178 IMG_9177 IMG_9175 IMG_9174 IMG_9173

ข้อมูลข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /ชลทิตย์ สีเทา

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ :  27 สิงหาคม 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *