Breaking News
Home / Uncategorized / ข่าวประชาสัมพันธ์ : “ขอแจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit – Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 3”

ข่าวประชาสัมพันธ์ : “ขอแจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit – Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 3”

104933023_755833128510944_250770041541480707_n

106024478_561386088074675_2515564027736433459_n

ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เผยแพร่ โดย: ชลทิตย์ สีเทา
ณ วันที่ : 23 มิถุนายน 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

แบบคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ

>>>ดาวน์โหลด.doc<<< >>>ดาวน์โหลด.pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *