Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / เรียนรู้ที่จะเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ในรูปแบบหนังสือเสียง (Audio Book)

เรียนรู้ที่จะเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ในรูปแบบหนังสือเสียง (Audio Book)

91630680_842724709580649_1587339798576627712_n (1)

เรียนรู้ที่จะเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ในรูปแบบหนังสือเสียง (Audio Book)  

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ร่วมกับศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูล การสร้างการรับรู้ และเป็นกลไกในการผลักดันให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน จึงได้จัดหนังสือเสียง (Audio Book) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ          ยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นน้ำเสียงของนางสาวดีณา จุทสิงห์ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ทั้งนี้ เนื้อหาทั้งหมด มาจากคู่มือสังคมคาร์บอนต่ำ Low Carbon Society Guidebook วิถีแห่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน พัฒนาโดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ระหว่างศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดและร่วมเรียนรู้ผ่านช่องทางนี้ ->>>>  https://bit.ly/2QZebqm

ข่าว/ภาพ: หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 1 เมษายน 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *