Breaking News
Home / Uncategorized / ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 1 งาน (เงินรายได้ 2562) คณะสิ่งแวดล้อมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 1 งาน (เงินรายได้ 2562) คณะสิ่งแวดล้อมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน0001.pdf<<<

ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  /นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 10 เมษายน 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2566

วันนี้ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 4  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *