Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ในโอกาศที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ในโอกาศที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน  ในศูนย์วิจัย สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   ในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประกอบด้วย โครงการหัวข้อเรื่อง  1) การศึกษาแหล่งที่มา ลักษณะ และการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกจากน้ำเสียชุมชน 2) การสะสมของสารไกลโฟเซตและการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของพืชผักทางการเกษตร 3) การสะสมของไมโครพลาสติกของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแม่น้ำชีตอนบน  4) การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของปูนขาวร้อนที่ผลิตจากเปลือกไข่เหลือทิ้งอุตสาหกรรม และ 5) การดูดซับซึมสีเมทิลลีนบูลขจากสารละลายโดยใช้ถ่านกัมมันต์เชิงแม่เหล็ก

>>>pdf.ดาวน์โหลด<<<

ข่าว:  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 19 ธันวาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

81370312_476372633292872_1642981374774214656_n

สโมสรนิสิตคณะสิ่งเเวดล้อมฯ ประชุมเตรียมการเข้าร่วมการเเข่งขันงานกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย “ENVI Games” ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 14-15 กพ 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันนที่ 16 มกราคม 2563 คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดี เพื่อปรึกษาในการเตรียมการเข้าร่วมการเเข่งขันงานกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย “ENVI Games” ครั้งที่ 26 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *