Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต / ภาพและข่าว : พิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 -2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30พ.ย.62

ภาพและข่าว : พิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 -2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30พ.ย.62

IMG_1056

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 -2562 ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 การรายงานตัวบัณฑิต เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า รายงานตัวบริเวณหน้าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบบ่าย รายงานตัวเวลา 08.30 น. หลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจเครื่องแต่งกาย และตรวจไข้หวัด ทำการเช็คแถวโดยกรรมการควบคุมแถว และเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)จากนั้น ประธานสภานิสิต นายกองค์การนิสิต กล่าวแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต ชมรมรุ่นสัมพันธ์มอบช่อดอกไม้แก่ผู้แทนบัณฑิต และรับฟังการชี้แจง ทำความเข้าใจขั้นตอนพิธีการต่างๆ

ภาพถ่าย:พิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 -2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30พ.ย.62

ภาพถ่ายเพิ่มเติิม>>>click<<<

IMG_0994 IMG_1162 IMG_1161 IMG_1160 IMG_1158 IMG_1155 IMG_1154 IMG_1152 IMG_1150 IMG_1149 IMG_1146 IMG_1144 IMG_1143 IMG_1139 IMG_1138 IMG_1136 IMG_1135 IMG_1132 IMG_1131 IMG_1129 IMG_1128 IMG_1127 IMG_1126 IMG_1125 IMG_1124 IMG_1123 IMG_1122 IMG_1121 IMG_1120 IMG_1119 IMG_1118 IMG_1117 IMG_1116 IMG_1115 IMG_1113 IMG_1112 IMG_1111 IMG_1110 IMG_1109 IMG_1108 IMG_1107 IMG_1106 IMG_1105 IMG_1104 IMG_1103 IMG_1102 IMG_1101 IMG_1100 IMG_1099 IMG_1098 IMG_1097 IMG_1096 IMG_1095 IMG_1094 IMG_1093 IMG_1092 IMG_1091 IMG_1090 IMG_1089 IMG_1088 IMG_1087 IMG_1086 IMG_1085 IMG_1084 IMG_1083 IMG_1082 IMG_1081 IMG_1080 IMG_1079 IMG_1078 IMG_1077 IMG_1076 IMG_1075 IMG_1074 IMG_1073 IMG_1071 IMG_1070 IMG_1069 IMG_1068 IMG_1067 IMG_1066 IMG_1065 IMG_1064 IMG_1063 IMG_1062 IMG_1061 IMG_1060 IMG_1059 IMG_1058 IMG_1057 IMG_1056 IMG_1055 IMG_1054 IMG_1053 IMG_1052 IMG_1051 IMG_1050 IMG_1049 IMG_1048 IMG_1047 IMG_1046 IMG_1045 IMG_1044 IMG_1043 IMG_1042 IMG_1041 IMG_1040 IMG_1039 IMG_1038 IMG_1037 IMG_1036 IMG_1035 IMG_1034 IMG_1033 IMG_1032 IMG_1031 IMG_1030 IMG_1029 IMG_1028 IMG_1027 IMG_1026 IMG_1023 IMG_1022 IMG_1021 IMG_1020 IMG_1019 IMG_1018 IMG_1016 IMG_1015 IMG_1014 IMG_1013 IMG_1012 IMG_1011 IMG_1010 IMG_1009 IMG_1008 IMG_1007 IMG_1006 IMG_1005 IMG_1003 IMG_0999 IMG_0998 IMG_0997 IMG_0995

ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 30 พฤษจิกายน 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับองค์กรธุรกิจสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้่นที่ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติขามเรียง หรือบ้านไหมขามเรียง ตั้งอยู่ที่ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดทำขั้นตอนการทำงาน (Work Instruction) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *