Breaking News
Home / Uncategorized / ภาพและข่าว “โครงการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2561 – 2562”

ภาพและข่าว “โครงการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2561 – 2562”

IMG_0637

เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2561 – 2562 ซึ่งมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อย 2 วัน คือวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

-ในช่วงเช้า ประธานฝ่ายฝึกซ้อมฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ

ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ต่อจากนั้นเป็นการชมวิดีทัศน์“การฝึกซ้อมเพื่อเข้าพิธีพระราชปริญญาบัตร ฯ  แนะนำข้อปฏิบัติด้านการแต่งกายและเครื่องแต่งกาย ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆในการฝึกซ้อมเพื่อเข้าพิธีพระราชปริญญาฯ และสาธิตการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ประธานคณะกรรมการฝ่าย ฝึกซ้อมฯ

-ช่วงบ่าย บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต แยกซ้อมย่อยตามสาขา ณ ห้อง ENV 210 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา, ห้อง ENV 208  สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ, ห้อง ENV 207 สาขาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมีการจับเวลา แนะนำ ติชม การซ้อม

ภาพบรรยากาศในพิธี:โครงการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ

IMG_0637 IMG_0590 IMG_0666 IMG_0665 IMG_0664 IMG_0663 IMG_0662 IMG_0661 IMG_0660 IMG_0659 IMG_0657 IMG_0656 IMG_0655 IMG_0640 IMG_0639 IMG_0637 IMG_0636 IMG_0635 IMG_0630 IMG_0629 IMG_0627 IMG_0625 IMG_0624 IMG_0623  IMG_0621 IMG_0620 IMG_0618 IMG_0617 IMG_0616 IMG_0615 IMG_0614 IMG_0613 IMG_0611 IMG_0610 IMG_0607 IMG_0606 IMG_0605 IMG_0604 IMG_0602 IMG_0600 IMG_0599 IMG_0598 IMG_0597 IMG_0596 IMG_0595 IMG_0593 IMG_0592 IMG_0591   IMG_0589  IMG_0588  IMG_0587  IMG_0586  IMG_0585  IMG_0584  IMG_0583  IMG_0580  IMG_0579 IMG_0577 IMG_0574 IMG_0571 IMG_0569 IMG_0569(1) IMG_0568 IMG_0563 IMG_0562 IMG_0559 IMG_0558 IMG_0557 IMG_0556 IMG_0554 IMG_0553 IMG_0549 IMG_0546 IMG_0545 IMG_0543 IMG_0542 IMG_0541 IMG_0540 IMG_0539 IMG_0537 IMG_0535 IMG_0534 IMG_0532_001 IMG_0532 IMG_0530_001 IMG_0530 IMG_0529_001 IMG_0529 IMG_0528_001 IMG_0526_001 IMG_0525_001

ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 28 พฤษจิกายน 2562

 

About env@msu.ac.th

Check Also

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 ธันวาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *