Breaking News
Home / Uncategorized / ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563″สมัครรอบที่ 1 Portfolio (โครงการต่างๆ)”/”สมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563″สมัครรอบที่ 1 Portfolio (โครงการต่างๆ)”/”สมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน”

632_msu

 

2

1

โครงการเด็กดีมีที่เรียน “Good students with Learning Project” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้แก่หลักสูตร

  • วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>กองบริการการศึกษา click<<

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน “Good students with Learning Project”) update

>>>ดาวน์โหลด.pdf<<<

ที่มาข้อมูลข่าว :กองบริการการศึกษา /ข่าวสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา
ณ วันที่ : 10 ธันวาคม 2562

 

About env@msu.ac.th

Check Also

3

ภาพและข่าว : การแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 “กันภัยเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

เมื่อระหว่างวันที่ 14 -15  กุมภาพันธ์ 2563   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 26  ณ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต ศาลายา    …