Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต (page 3)

กิจกรรม : นิสิต

โครงการปัจฉิมนิเทศ และการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ก่อนสำเร็จการศึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

20190305_091244

วันอังคารที่  5  มีนาคม 2562 เวลา 09.00 ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ก่อนสำเร็จการศึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  หลังจากท่านประธานได้กล่าวเปิดงานในพิธีเสร็จ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ และประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตรได้มาร่วมกล่าวให้โอวาทและให้คำแนะนำการปรับตัวในการทำงาน ต่อด้วยการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ขององค์กร แก่นิสิตก่อนสำเร็จการศึกษาจากวิทยากร โดย อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง อาจารย์สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และอบรมให้คำแนะนำเรื่อง “เทคนิคการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ:การหางาน สมัครงาน การเขียนเรซูเม่ อย่างไรให้ได้งานทำ” โดยบุคลากรที่มากประสบการณ์ จาก JOBTOPGUN  และต่อเนื่องด้วยกิจกรรม …

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1” ฟุตบอลชาย กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 24

IMG_8458

  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1” ฟุตบอลชาย กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 24 ,   โดยมี รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว ตำแหน่ง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับนิสิตที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภาพบรรยากาศในพิธี:    ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

นิสิตปริญญาตรี และโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษากระบวนการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ของโรงไฟฟ้าขยะขอนแก่น

46767553_211175316441556_6666852226322923520_n (1)

วันที่ 22 พ.ย. 2561 นิสิตปริญญาตรี และโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษากระบวนการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ของโรงไฟฟ้าขยะขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้เขาชมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การฝังกลบขยะของเทศบาลนครขอนแก่น การจัดการขยะติดเชื้อรวมทั้งเตาเผาขยะติดเชื้อ โดยการเข้าทัศนศึกษาทำให้นิสิตประสบการณ์ พร้อมกับมีมุมมองใหม่นอกห้องเรียน อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง   ภาพและข้อมูลข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561  

Read More »

ประกวดขบวนแห่ ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

46507214_2075202212791615_5321603821367984128_n

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “โฮมฮีตฮอยฮุ่งเฮือง 20 เมืองแดนอีสาน สืบตำนานจุดประทีปพุทธบูชาสารสินธุ์ เฉลิมราชย์ 66 พรรษา ธ คงอยู่เพื่อแผ่นดิน 50 ปีเหลืองเทาถิ่นทองเฉลิมฉลองวัฒนา” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่ รางวัลการประกวดกระทงเล็ก ก่อนที่จะนำนิสิต บุคลากร และผู้ร่วมงานลอยกระทง บริเวณสระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพข่าว : สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ข้อมูลข่าว/เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 พฤศจิกายน …

Read More »

กำหนดการบันทึกภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561

safe_image

กำหนดการบันทึกภาพหมู่ (แก้ไขล่าสุด) กำหนดการบันทึกภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 (วันซ้อมใหญ่)  มีรายละเอียดต่อไปนี้  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : แก้ไขล่าสุด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561) >>รายละเอียดเพิ่มเติม<< ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561

Read More »

วันที่ 8 พ.ย. 2561 นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าชีวมวล

45754827_2180086805590931_2301406999486660608_n

นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าชีวมวล ประชาสัมพันธ์ เมื่อ วันที่ 8 พ.ย. 2561 นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าชีวมวล นอกจากนี้ยังได้เขาชมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การฝังกลบ และการแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยการเข้าทัศนศึกษาทำให้นิสิตประสบการณ์ พร้อมกับมีมุมมองใหม่นอกห้องเรียน อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง ภาพถ่าย : ข้อมูลข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561

Read More »

พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 6 กันยายน 2561

20180907_104342

กิจกรรมพิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแก่นิสิต ส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกตัญญู กตเวทีต่อคณาจารย์ที่สั่งสอนอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์ และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจน สร้างความสามัคคี สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ภาพข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ 7 กันยายน 2561       

Read More »

มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “ปาเจราบูรพคณาจารย์ ปวงศิษย์น้อมอัญชลี 50 ปีศรีโรจนากร” วันที่ 6 กันยายน 2561

41262330_2288481487833076_1696223825189928960_o

มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “ปาเจราบูรพคณาจารย์ ปวงศิษย์น้อมอัญชลี 50 ปีศรีโรจนากร” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. องค์การนิสิต ร่วมกับ สโมสรนิสิต และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “ปาเจราบูรพคณาจารย์ ปวงศิษย์น้อมอัญชลี 50 ปีศรีโรจนากร” จัดขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ให้นิสิตได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นิสิตในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป ภาพข่าว : แสงเทียน …

Read More »

คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีิสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญจาก อบจ.จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในงาน โครงการคัดแยกและกำจัดของเสียอันตรายชุมชน ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561

38936170_283436665574377_2201688579111911424_n

  วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีิสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญจาก อบจ.จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในงาน โครงการคัดแยกและกำจัดของเสียอันตรายชุมชน ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี ท่านผู้ว่่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมี อปท.ในจังหวัดมหาสารคามร่วมกว่า 142 แห่ง ในงานนี้ นิสิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอ ข้อมูลบริบทการจัดการของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัดมหาสารคาม ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และแขกผู้ร่วมงานด้วย ภาพข่าวโดย : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา ลงข่าว ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561

Read More »

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจาก University of Toronto ประเทศแคนาดา เข้าร่วมฝึกงานวิจัย ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ Urban Climate Resilience in Southeast Asia ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 10 สิงหาคม

ใช้มนส่วน Click

นิสิตฝึกงานจากประเทศแคนาดา Miss Danielle Reid นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจาก University of Toronto ประเทศแคนาดา เข้าร่วมฝึกงานวิจัย ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ Urban Climate Resilience in Southeast Asia ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 10 สิงหาคม 2561 โดยมีอาจารย์ Astrud Lea Beringer คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้ดูแลระหว่างดำเนินกิจกรรมในประเทศไทย  The Intern Student from Canada  Miss Danielle Reid, the Master student from University of Toronto, Canada has registered in summer research internship program hosted by the …

Read More »