Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / ภาพและข่าว กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 4 กันยายน 2562

ภาพและข่าว กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 4 กันยายน 2562

20190904_114840

เมื่อวันพุธทืี่ 4 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  ณ วัดป่าดอนสวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ภาพกิจกรรมโดยรวม : 

20190904_114840 20190904_114834 20190904_112753 20190904_112739 20190904_112719 20190904_112705 20190904_112624 20190904_112607 20190904_112529 20190904_112453 20190904_112454 20190904_112443 20190904_112439 20190904_112427 20190904_112426 20190904_112420 20190904_112348 20190904_112343 20190904_112337 20190904_112327 20190904_104656 20190904_103448 20190904_103213 20190904_103038 20190904_103033 20190904_103018 20190904_103000 20190904_102948 20190904_102937 20190904_102917 20190904_102910 20190904_102903 20190904_102854 20190904_102838 20190904_102827 20190904_102733

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 4 กันยายน 2562

 

About env@msu.ac.th

Check Also

วิจารณ์ขอบเขตงาน ปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 1 งาน ขอให้วิจารณ์ภายในวันที่ 22-27 พ.ย.2562

>>>ไฟล์เอกสาร.pdf<<< >>>TOR.pdf<<< >>>ราคากลาง.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *