Breaking News
Home / ข่าว / ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น ในโครงการ “การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2” ณ วันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น ในโครงการ “การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2” ณ วันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ.2562

20962-2 20962-1

ข้อมูลภาพและข่าว : ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 2 กันยายน 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

69677553_529684971109946_2625678572227919872_n

นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายสาขาบริการวิชาการรางวัลดีเด่น จากงานประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายสาขาบริการวิชาการรางวัลดีเด่น จากงานประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 ชื่อผลงาน โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียชุมชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่ อบต.แพง …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *