Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / ภาพวาระการประชุมบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 / 2562

ภาพวาระการประชุมบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 / 2562

วาระการประชุมบุคลากร

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประจำปี พ.ศ.2562

ครั้งที่ 3 / 2562

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

20190605_134804 20190605_134745 20190605_134649 20190605_134639(0) 20190605_134603 20190605_134601(0)

ที่มาภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. / ชลทิตย์ สีเทา

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 6 มิถุนายน 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

73472660_2514507475537013_172536653120798720_n

CMARE จัดเสวนาเพื่อกำหนดแนวทางการรับมือ Climate Change ด้วยการบูรณาการระหว่างศาสตร์

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (Climate Change Mitigation and Adaptation Research Unit; CMARE) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยที่จัดตั้งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของนักวิจัยจากหลายศาสตร์ ทั้งร่วมสถาบัน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *