Breaking News
Home / Uncategorized / รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) 

ระดับ/สาขาวิชาที่เปิดรับ

ป.เอก

  • สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ป.โท

  • สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

>>click ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการ วิธีการสอบคัดเลือกตามตารางกำหนด ช่วงระยะเวลาต่างๆ<<

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://grad.msu.ac.th/admission

-สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562

-สมัครด้วยตัวเอง 11-12 มิถุนายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-754435 สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

 

About env@msu.ac.th

Check Also

กีฬาตองอ่อน

ภาพและข่าว กีฬาตองอ่อนเกมส์ครั้งที่13 ณ วันที่ 7 กันยายน 2562

เนื่องด้วยสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการกิจกรรม “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 13” ในระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ อาคารพลศึกษา และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการ …