Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต / กิจกรรมศึกษาดูงานภาคสนามทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Changing Education Paradigms)

กิจกรรมศึกษาดูงานภาคสนามทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Changing Education Paradigms)

59779346_285985139009165_5628375485437181952_n

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานภาคสนามทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Changing Education Paradigms) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการในการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งได้ ซึ่งจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1-4พฤษภาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วยอาจารย์ จำนวน 6 คน และนิสิต จำนวน 114 คน

ภาพบรรยากาศกิจกรรม :

58831678_920664514931654_2770943827991592960_n 59157488_288229268767640_5524548078440284160_n 59365865_2028686500770895_3613532320302104576_n 59407833_455775518563466_1861039531566825472_n 59520767_623245181522620_8409985654254993408_n 59522988_2226514857438595_5787051488819806208_n 59530070_322619598382166_7897514026261807104_n 59532956_451262685612198_8199311027280543744_n 59579805_2132804586840417_7879948305805869056_n 59594836_1954211598016327_9104801553318936576_n 59603955_323439181681567_2775880459106648064_n 59611092_2068219399894431_4643170138751762432_n 59618384_292676778336312_2745262423232479232_n 59625445_2394989670735716_9172556560788881408_n 59630106_430503697736971_8100639634033213440_n 59640482_297374831156776_261409645417988096_n 59668147_706297213120734_584545792014942208_n

ที่มาภาพและข้อมูลข่าว : อ.กรรณิกา  สุขงาม

เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรม”ดนตรี-สุนทรียศาสตร์กับการเป็นวิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา” ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

วันนี้ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ENV1 10 ชั้น 1 …