Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-ปริญญาตรี / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 หลักสูตร

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 หลักสูตร

 ข้อมูลการรับสมัคร :

  • หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ⇓

51720863_2224554127813775_5592366956368887808_n

  • หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ⇓

51358991_337145977133603_4777167444735164416_n

  • หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ⇓

51174315_2249028112082729_5307997231830269952_n

https://www.facebook.com/env.msu.th/

ข้อมูล : สุมิตรา ราชเมืองศรี

เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *