Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เสนอชื่อคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากาศาสตร์

เสนอชื่อคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากาศาสตร์

ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสิ่งแวดและทรัพยากรศาสตร์

>> ดาวน์โหลด<<

ข้อมูล : จิตตรานนท์  จันทะเสน

เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561

About env@msu.ac.th

Check Also

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานวิ่งมินิมาราธอน ในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

>>ดาวน์โหลด<< ดผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *