Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต / นิสิตปริญญาตรี และโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษากระบวนการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ของโรงไฟฟ้าขยะขอนแก่น

นิสิตปริญญาตรี และโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษากระบวนการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ของโรงไฟฟ้าขยะขอนแก่น

46767553_211175316441556_6666852226322923520_n (1)

วันที่ 22 พ.ย. 2561 นิสิตปริญญาตรี และโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษากระบวนการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ของโรงไฟฟ้าขยะขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้เขาชมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การฝังกลบขยะของเทศบาลนครขอนแก่น การจัดการขยะติดเชื้อรวมทั้งเตาเผาขยะติดเชื้อ โดยการเข้าทัศนศึกษาทำให้นิสิตประสบการณ์ พร้อมกับมีมุมมองใหม่นอกห้องเรียน อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง

 

ภาพและข้อมูลข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ

เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561

46767553_211175316441556_6666852226322923520_n46498971_334738127323769_1984399857120444416_n

46762882_485900725254657_7826813358421573632_n 46518808_378885699321967_5700104488707162112_n46492426_2023243081055162_5100706588113502208_n

 

About env@msu.ac.th

Check Also

98551342_824110878110318_8117750306999107584_n

ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (IRCEM-GMS) ได้รับทุนวิจัยจากรัฐบาลสวีเดน

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง หรือ IRCEM-GMS (ผู้อำนวยการ:ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “Participatory Flood Risk Management: A Case for …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *