Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-บัณฑิตศึกษา / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำภาพปลาย ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำภาพปลาย ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำภาพปลาย ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา …

About env@msu.ac.th

Check Also

ประกาศมาตรการ covic ฉบับที่ 10

ประกาศมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค-COVID-19-ฉบับที่-10

>>>ประกาศมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค-COVID-19-ฉบับที่-10.pdf<<< ข่าว/ภาพ: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27  มิถุนายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *