Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต / ภาพบรรยากาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับการจัดกิจกรรม “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 16” เมื่อในวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(สนามฟ้า)

ภาพบรรยากาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับการจัดกิจกรรม “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 16” เมื่อในวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(สนามฟ้า)

307539513_789732142150748_2287023625458663942_n

ภาพบรรยากาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับการจัดกิจกรรม “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 16” เมื่อในวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(สนามฟ้า)

ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้นิสิตได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กันของนิสิตในคณะสิ่งแวดล้อมฯ

  307525908_789735178817111_2225087551992100322_n 307854068_789735005483795_9191215639607679631_n 307761093_789732048817424_3074056090334990398_n 307660578_789731938817435_5777927458527250555_n 307528922_789731738817455_6814928543712689060_n 307448651_789731882150774_7074311951268206222_n 307654679_789732095484086_4866608184908851378_n 307384975_789731778817451_6357284171721644090_n 307336670_789731678817461_5291927905725098213_n 307377726_789731845484111_6433409252440700754_n 307309177_789735592150403_3530151755133675904_n 307131917_789691558821473_5526938316642920919_n 307203223_789735478817081_1709162018674840103_n 307101684_789735078817121_1372656521585093525_n 307099603_789690782154884_5807745555877158412_n 306280548_789734972150465_3420564823277487413_n 306284948_789734925483803_1370280691099512477_n 306143088_789690858821543_3003285298606181981_n 306794579_789735162150446_7077057054619261248_n 306931120_789735242150438_2339217734540261955_n 306788897_789735298817099_8939593895149383242_n 306848653_789734835483812_7807926389800754512_n 306529937_789692758821353_4218931675527425722_n 306662719_789735682150394_8936546790201519119_n 306700687_789690562154906_2156740835687408491_n 306362709_789735628817066_7418055788703053212_n 307641729_789691595488136_7371968122166550256_n 307583146_789692142154748_2150575914849719132_n 307566163_789692562154706_9130541182897876144_n 307563776_789732858817343_4152334830374040791_n 307561517_789732208817408_3642271621070665194_n 307555253_789692022154760_204245644460222355_n 307539513_789732142150748_2287023625458663942_n 307487921_789691382154824_270645427910632180_n 307486404_789732502150712_4306048122761981931_n 307442385_789732252150737_4382268929365428952_n 307379977_789733152150647_5955186622445581157_n 307320038_789719155485380_3400174394305184902_n 307695254_789692058821423_4473813341825595311_n 307318898_789732335484062_5527061766013866095_n 307314658_789693552154607_631484790350156916_n 307309885_789692372154725_2581961884725369987_n 307303883_789694132154549_2528057353354986917_n 307294827_789691065488189_1638589365886103144_n 307286570_789691888821440_20140065593036641_n 307266776_789691802154782_8419495617723771442_n 307164072_789692225488073_7560969608789805918_n 307106477_789691662154796_6638405212828069753_n 307091536_789692958821333_4841452792489542124_n 307020819_789692265488069_3149495080936628521_n 306958356_789692328821396_7374811398766617130_n 306956693_789691848821444_2878204200739527925_n 306956504_789692085488087_6245805457234189609_n 306952006_789691332154829_886418601883812574_n 306851326_789719098818719_6360120072006097715_n 306840190_789690198821609_5461892501369818343_n 306807522_789717948818834_221574870830734385_n 306754043_789693078821321_6302663785189100929_n 306748883_789694048821224_4379454606329100001_n 306726346_789693155487980_4169605807502543336_n 306632704_789690325488263_2068879654014936200_n 306568896_789719198818709_8516917204967760344_n 306514103_789691005488195_2020608332937976030_n 306458299_789718318818797_7795613701455375578_n 306384186_789692632154699_970600105385374703_n 306360006_789691428821486_8767980921923425563_n 306355330_789691185488177_8973662675889204863_n 306355252_789692472154715_2480492203500921994_n 306344026_789719058818723_4374923081995322788_n 306326910_789691475488148_8958917029485801545_n 306285618_789691255488170_4152824021104001709_n 306232744_789691738821455_5440881584032061285_n

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ชลทิตย์ สีเทา

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 19 กันยายน 2565

About env@msu.ac.th

Check Also

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 ธันวาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *