Breaking News
Home / Uncategorized / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียนประจำปีการศึกษา 2564

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียนประจำปีการศึกษา 2564

IMG_0446
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียนประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ ENV 210, 208, 207, 206  อาคารคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำหรับโครงการเด็กดีมีที่เรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่ทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ โดยมีความสามารถที่เรียนได้จนจบระดับปริญญาตรี ในระบบโควตาพิเศษ ไม่มีการสอบแข่งขัน และสนับสนุน ส่งเสริมการนำความดีเป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น
ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 (ตึกคณะสาธารณสุขศาสตร์ เก่า)
ภาพบรรยากาศกิจกรรม :
IMG_0458 IMG_0457 IMG_0456 IMG_0455 IMG_0454 IMG_0453 IMG_0452 IMG_0451 IMG_0450 IMG_0449 IMG_0448 IMG_0447 IMG_0446 IMG_0445 IMG_0444 IMG_0443 IMG_0442 IMG_0441 IMG_0440 IMG_0439 IMG_0438 IMG_0437 IMG_0436 IMG_0435 IMG_0434 IMG_0433 IMG_0432 IMG_0431 IMG_0430 IMG_0429 IMG_0428 IMG_0427 IMG_0426 IMG_0425 IMG_0424 IMG_0423 IMG_0422 IMG_0421 IMG_0420 IMG_0419

ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

กิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล 2564

ภาพและข่าว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564”

เมื่อวันศุกร์ที่  9 เมษายน 2564  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เวลา 08.45 น. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *