Breaking News
Home / Uncategorized / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยี

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยี

101705751_3769601403054403_18585135238610944_o
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยี
 วันนี้ (5 มิถุนายน 2563) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย จ่าเอกบัวทอง หารสุโพธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง นางสาวกัญญาภัทร ขันอาษา ที่ปรึกษาโครงการฯ นำผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ/นาแปลงใหญ่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนการผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยีในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ปราชญ์เวทย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมสาธิตกระบวนการผลิตเสื่อกกนาโน (กระบวนการย้อมกกด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์)
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งในที่นี้คือ เสื่อกก ด้วยการใช้นาโนเทคโนโลยีเข้าปรับปรุงกระบวนการผลิตเสื่อกก โดยจะทำการเคลือบกกด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ก่อนทำการทอ เพื่อเป็นการเพิ่มความทนทาน ป้องกันเชื้อรา และความคงทนของสีให้แก่เสื่อกก และมีการสอนให้ชุมชนประยุกต์เสื่อกกนาโนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น คือ กระเป๋าเสื่อกก และกล่องใส่ของที่ระลึก เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำช่องทางการขาย ช่องทางการขายออนไลน์ ตลอดจนแนวทางในการประยุกต์เสื่อกกนาโนเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ และการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งคาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมอบรมจากโครงการนี้ จะสามารถเพิ่มรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิกในชุมชนได้ในอนาคต
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click
ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
ที่มา : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ข่าวประชาสัมพันธ์ มมส

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

 

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *