Breaking News
Home / Uncategorized / มาตรการและแนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ประหยัดไฟ มีQRcode

ประหยัดน้ำ มี QRcode

 

ขยะ

ที่มาข้อมูล/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

 

 

About env@msu.ac.th

Check Also

พิธีส่งมอบงานตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมเกียรติพิธีส่งมอบงานตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยี มมส

  พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี มมส วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีส่งมอบงาน รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *