Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2562

การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2562

IMG_0350

การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร ENV1 เวลา 13.30 น.

ภาพบรรยากาศการประชุม :

IMG_0334 IMG_0354 IMG_0352 IMG_0351 IMG_0350 IMG_0349 IMG_0348 IMG_0347 IMG_0346 IMG_0345 IMG_0342 IMG_0341 IMG_0340 IMG_0339 IMG_0338 IMG_0337 IMG_0336 IMG_0335 IMG_0334 IMG_0336 IMG_0335 IMG_0342

ภาพข่าว : สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา
ข้อมูลข่าว/เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา
ณ วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2566

วันนี้ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 4  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *