Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเด่น (page 10)

ข่าวเด่น

ถวายผ้าห่มพระธาตุนาดูน

52650524_10213508233516039_3128698471851229184_n

วันวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำพาคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนิสิตเก่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปนมัสการพระธาตุนาดูน นครจำปาศรี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พร้อมกับได้ร่วมกันถวายผ้าห่มพระธาตุ และทำการเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลมาฆะบูชา เพื่อเป็นพลวปัจจัยให้เกิดผลกรรมดี เกิดความสงบ ความสุข ความดีงามแด่ คณะ คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกส่วนตลอดกาลนานเทอญ สาธุ (ตั้ง นะโม 3 จบ ) ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต อิมัง วัตถัง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง …

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1” ฟุตบอลชาย กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 24

IMG_8458

  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1” ฟุตบอลชาย กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 24 ,   โดยมี รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว ตำแหน่ง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับนิสิตที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภาพบรรยากาศในพิธี:    ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี กับอาจารย์ของคณะสิ่งแวดล้อมฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

060262

  เมื่อวันพุธที่  6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากร, ประชุมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฎิบัติและชี้แจงแผนปฎิบัติราชการ  โดยมี รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว ตำแหน่ง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับอาจารย์ของคณะสิ่งแวดล้อมฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (คำสั่งที่ 302/2562) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คำสั่งที่ 301/2562) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ คำแร่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562   …

Read More »

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ

20190131_234505

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ทำการต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด ซึ่งได้ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในเรื่อง การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ จึงได้มีการจัดงานประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นประธานในงาน โดยในโอกาสนี้ท่านประธานได้กล่าวแนะนำคณะ และประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว ภาพบรรยากาศงานประชุม:   ข้อมูลภาพและข่าว : ศรัญญา มูลจันทร์ และ นายชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

48398373_10157142583558866_6018068231959347200_n

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 (คำสั่ง มมส.ที่ 4841/2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561) ข้อมูลข่าว และเผยแพร่ : จิตตรานนท์  จันทะเสน และชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

Read More »

นิสิตปริญญาตรี และโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษากระบวนการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ของโรงไฟฟ้าขยะขอนแก่น

46767553_211175316441556_6666852226322923520_n (1)

วันที่ 22 พ.ย. 2561 นิสิตปริญญาตรี และโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษากระบวนการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ของโรงไฟฟ้าขยะขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้เขาชมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การฝังกลบขยะของเทศบาลนครขอนแก่น การจัดการขยะติดเชื้อรวมทั้งเตาเผาขยะติดเชื้อ โดยการเข้าทัศนศึกษาทำให้นิสิตประสบการณ์ พร้อมกับมีมุมมองใหม่นอกห้องเรียน อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง   ภาพและข้อมูลข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561  

Read More »

ประกวดขบวนแห่ ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

46507214_2075202212791615_5321603821367984128_n

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “โฮมฮีตฮอยฮุ่งเฮือง 20 เมืองแดนอีสาน สืบตำนานจุดประทีปพุทธบูชาสารสินธุ์ เฉลิมราชย์ 66 พรรษา ธ คงอยู่เพื่อแผ่นดิน 50 ปีเหลืองเทาถิ่นทองเฉลิมฉลองวัฒนา” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่ รางวัลการประกวดกระทงเล็ก ก่อนที่จะนำนิสิต บุคลากร และผู้ร่วมงานลอยกระทง บริเวณสระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพข่าว : สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ข้อมูลข่าว/เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 พฤศจิกายน …

Read More »

บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

20181123_092013

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ และร่วมกันทำกิจกรรม ถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ข้อมูลภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561 ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม

Read More »

วันที่ 8 พ.ย. 2561 นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าชีวมวล

45754827_2180086805590931_2301406999486660608_n

นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าชีวมวล ประชาสัมพันธ์ เมื่อ วันที่ 8 พ.ย. 2561 นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าชีวมวล นอกจากนี้ยังได้เขาชมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การฝังกลบ และการแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยการเข้าทัศนศึกษาทำให้นิสิตประสบการณ์ พร้อมกับมีมุมมองใหม่นอกห้องเรียน อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง ภาพถ่าย : ข้อมูลข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561

Read More »

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-754435 สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รับสมัครนิสิต 2561 ป โท ป เอก

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาที่เปิดรับ     – สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา     – สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน      – สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม *ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://grad.msu.ac.th/admission สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ http://grad.msu.ac.th/admission สมัครด้วยตัวเอง 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ. สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาสารคาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-754435 สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ …

Read More »