Breaking News
Home / Uncategorized / การประชุมนานาชาติครั้งที่ 11 เรื่องเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (STISWB XI)“ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต” 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 มาเลเซีย – สิงคโปร์

การประชุมนานาชาติครั้งที่ 11 เรื่องเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (STISWB XI)“ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต” 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 มาเลเซีย – สิงคโปร์

58443492_981787545349076_6691718643857752064_n

ข้อมูล : ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์

เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 28 เมษายน 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

ตารางการนำเสนอผลงาน - Copy

ตารางการนำเสนอผลงาน รูปแบบ Oral Presentation และรูปแบบ Poster Presentation

>>ตารางการนำเสนอผลงานในรูปแบบ -Poster-Presentation-210562.pdf<< >>ตารางการนำเสนอผลงานในรูปแบบ-Oral-Presentation.pdf<<   ข้อมูล : ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *