Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-บุคคล (page 2)

ข่าว-บุคคล

เสนอชื่อคณบดีสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลข่าว : จิตตรานนท์  จันทะเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561

Read More »

กิจกรรมประชุมชี้แจงเกณฑ์คำรับรองการปฏิบัติราชการ และแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมประชุมชี้แจงเกณฑ์คำรับรองการปฏิบัติราชการ และแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา ที่มา : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อดืศักดิ์ สิงห์สีโว กับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อดืศักดิ์ สิงห์สีโว กับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2558 โดยได้รับโล่ห์ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 48 ปี มา ณ ที่นี้อีกครั้ง ที่มา : https://www.facebook.com/Parson.Risar/posts/10153642300700485

Read More »