Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT-CASS) ประจำปี๒๕๖๓

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT-CASS) ประจำปี๒๕๖๓

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT-CASS) ประจำปี๒๕๖๓

เอกสารดาวน์โหลด : >>>click<<<

  1. ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
  2. ใบนำส่งเอกสารในการขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย
  3. แบบหนังสือขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
  4. แบบฟอร์มเอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
  5. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น
  6. แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ

ข้อมูลข่าวโดย : อาจารย์ ดร.จุฑามาส แก้วสุข

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 12 ตุลาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

3

ภาพและข่าว : การแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 “กันภัยเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

เมื่อระหว่างวันที่ 14 -15  กุมภาพันธ์ 2563   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 26  ณ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต ศาลายา    …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *