Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT-CASS) ประจำปี๒๕๖๓

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT-CASS) ประจำปี๒๕๖๓

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT-CASS) ประจำปี๒๕๖๓

เอกสารดาวน์โหลด : >>>click<<<

  1. ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
  2. ใบนำส่งเอกสารในการขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย
  3. แบบหนังสือขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
  4. แบบฟอร์มเอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
  5. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น
  6. แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ

ข้อมูลข่าวโดย : อาจารย์ ดร.จุฑามาส แก้วสุข

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 12 ตุลาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

82873245_2507390616038342_8843858556097658880_n

นิสิตปี 2 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมฯ กิจกรรมจิตอาสาสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเยาวชน สิ่งแวดล้อมศึกษาอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ที่โรงเรียนหนองกุงเต่า อ.เมือง จ.มหาสารคาม

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคา 2563 นิสิตปี 2 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเยาวชน สิ่งแวดล้อมศึกษาอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ที่โรงเรียนหนองกุงเต่า อ.เมือง จ.มหาสารคาม เป็นรายวิชาอุดมการณ์และจิตอาสาสิ่งแวดล้อม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *