Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT-CASS) ประจำปี๒๕๖๓

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT-CASS) ประจำปี๒๕๖๓

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT-CASS) ประจำปี๒๕๖๓

เอกสารดาวน์โหลด : >>>click<<<

  1. ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
  2. ใบนำส่งเอกสารในการขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย
  3. แบบหนังสือขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
  4. แบบฟอร์มเอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
  5. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น
  6. แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ

ข้อมูลข่าวโดย : อาจารย์ ดร.จุฑามาส แก้วสุข

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 12 ตุลาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

242662291_1548869242127037_4100778545785333775_n

CMARE ร่วมบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เกษตรบ้านปลาบู่ เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เครือข่ายนักวิจัยสหวิทยาการ หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)  โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *