Breaking News
Home / Uncategorized / กิจกรรมร้องเพลงคณะสิ่งแวดแวดล้อมและทืรัพยากรศาสตร์

กิจกรรมร้องเพลงคณะสิ่งแวดแวดล้อมและทืรัพยากรศาสตร์

67377814_1112984115560708_9099200207295348736_n

การจัดกิจกรรมร้องเพลงคณะ และกิจกรรมให้คำปรึกษา และกำกับดูแลการร้องเพลงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยในระหว่างวันที่  24 – 26  กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนานิสิต และสโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมร้องเพลง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขึ้น   โดยในวันที่  24  กรกฎาคม 2562  ได้จัดให้มีพิธีเปิดและให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ในการต้อนรับน้องนิสิตใหม่ เข้าสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  โดย รศ.ดร.อดิศักด์ สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   และมีรุ่นพี่ บุคลากร คณาจารย์ เข้าร่วมเข้าร่วมพิธีเปิด และเป็นการเข้าสู่กิจกรรมของนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 อย่างแท้จริง

การจัดกิจกรรมร้องเพลงคณะ โดยสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในครั้งนี้   ทางฝ่ายพัฒนานิสิตของคณะฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมที่ช่วยกำกับดูแล ให้คำปรึกษาแก่นิสิต ตลอดจนสอดส่องดูแลการจัดกิจกรรมนิสิต ตลอดทั้ง  3  วัน ซึ่ง บรรยากาศทั้ง  3 วันเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีการทำงานร่วมกันระหว่างทีมสโมสรนิสิตและทีมคณาจารย์ ที่ช่วยดูแลนิสิตใหม่และการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบการแต่งการ การมาเรียน และการปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างนักสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง  และในวันสุดท้ายคือวันที่  26  กรกฎาคม 2562  ในระหว่างเวลา  17.00 – 21.00 น. มีกิจกรรมที่สำคัญที่นอกเหนือจากการร้องเพลง การให้คำปรึกษา ก็คือกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ตามประเพณีอีสานทั้งนี้เพื่อเป็นการรับขวัญเข้าสู่คณะตามพิธีกรรมความเชื่อให้อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งเป็นการแสดงออกให้นิสิตใหม่เกิดความอบอุ่นและมีขวัญกำลังใจ

การจัดกิจกรรมร้องเพลงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นทั้ง 3 วัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหตุการณ์ปกติตลอดทั้ง  3 วัน

ข่าวและภาพบรรยากาศในกิจกรรม :

67744234_1112984028894050_8431785834507665408_n 67697569_1114447135414406_1362222416356442112_n 67655553_1114447252081061_4793937681413308416_n 67622655_1114447072081079_1429010424824594432_n 67579716_1112985092227277_2051034097169465344_n 67567584_1112983802227406_749236501958623232_n 67469696_1114447158747737_8623931418516389888_n 67439507_1114447375414382_3462736628424900608_n 67401978_1112983665560753_3311918576947953664_n 67377814_1112984115560708_9099200207295348736_n 67357903_1114447102081076_4173874850617622528_n 67273231_1113763422149444_5788153332614823936_n 67269823_1112983875560732_7524226375478149120_n 67266126_1114447225414397_7613635319564337152_n 67234113_1112983768894076_5549864531238322176_n 67212317_1114447402081046_693534817693728768_n 67176711_1112983972227389_8321682449499160576_n 67152795_1113763348816118_3131475357186654208_n 67087306_1112983838894069_1783380497016029184_n

ที่มาข้อมูล : ปวริศา ปัดเสน

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 15 สิงหาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

covid ฉบับที่15

ประกาศมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 15

>>>ดาวน์โหลด pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *