Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต / หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทนีดิส ซัพพลาย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา การปรับเทียบอัตราการไหลของเครื่องตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศ ฯ

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทนีดิส ซัพพลาย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา การปรับเทียบอัตราการไหลของเครื่องตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศ ฯ

67923587_1337047576459275_7874193165593346048_n

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทนีดิส ซัพพลาย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา การปรับเทียบอัตราการไหลของเครื่องตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศ รวมถึงการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดปล่องไอเสียอุตสาหรรม วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยมีนิสิต ที่เรียนในรายวิชา การติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศและการควบคุม และรายวิชามลพิษทางอากาศและเสียง รวมกว่า 90 คนเข้าร่วมอบรม การอบรมมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานในวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม

67628495_499734827441167_6452070846109319168_n 67733300_401753550460353_2380871694123270144_n 67764944_364117947819755_5743119827422150656_n 67800230_366061307407451_2781842668282445824_n 67926161_459177234662927_1324875206111526912_n 68380439_689046771601790_8568507275038162944_n 68767931_403701520351606_6927004494295203840_n

ที่มาข้อมูล : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 9 สิงหาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

72484587_494181174758045_2858876213861023744_n

ตุ้มโฮมแก้วิกฤติน้ำ “พ่อคือน้ำบำบัดน้ำใสถวายพ่อ”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสมาคมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองด้านเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาคุณภาพน้ำของสระน้ำข้างอาคารราชนครินทร์ ซึ่งจากผลการศึกษา ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2561 พบว่า คุณภาพน้ำมมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 จึงเป็นโจทย์ของการฟื้นฟูคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาความสกปรกและกลิ่น ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *