Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย / ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่มาข้อมูล : สรวงสุดา สิงขรอาสน์

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 6 สิงหาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา-ทุนรายได้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มาข้อมูล : ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 สิงหาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *