Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รอบ 5.2 ฟรีค่าสมัคร

ีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รอบ 5.2 ฟรีค่าสมัคร

64590267_463949431100376_4183976725366964224_n

ที่มาข้อมูลภาพและข่าว : สุมิตรา  ราชเมืองศรี

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ :  12 มิถุนายน 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

Untitled

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์กลาง จำนวน 1 หลัง (เงินรายได้ปี 2563) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา.pdf<<< ข้อมูลและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  /นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *