Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพิื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ระดับ P7

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพิื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ระดับ P7

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพิื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ระดับ P7

>>ดาวน์โหลด<<

ดผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” ประจำปีการศึกษา 2562

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา-ชาลu-2562.pdf ข้อมูล : สรวงสุดา  สิงขรอาสน์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *