Breaking News
Home / ข่าว / การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 The 2nd National Environmental Conference

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 The 2nd National Environmental Conference

S__8929422

http://www.tshe.org/the-2nd-national-environmental-conference/

เผยแพร่ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2562

 

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *