Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-พัสดุ / ประกาศราคากลางรายการจัดซ์้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ

ประกาศราคากลางรายการจัดซ์้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ

ข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์

เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานวิ่งมินิมาราธอน ในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

>>ดาวน์โหลด<< ดผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *