Breaking News
Home / ข่าว / การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศราคากลางรายการจัดซ์้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 32 รายการ

ประกาศราคากลางรายการจัดซ์้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 32 รายการ

ข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์

เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2566

วันนี้ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 4  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *