Breaking News
Home / ข่าว / ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 (คำสั่ง มมส.ที่ 4841/2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561)

48398373_10157142583558866_6018068231959347200_n

ข้อมูลข่าว และเผยแพร่ : จิตตรานนท์  จันทะเสน และชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

About env@msu.ac.th

Check Also

8

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬานิสิต นักศึกษา สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 “ทุ่งบางเขนเกมส์”

ด้วยในระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ นำนิสิต บุคลากร คณาจารย์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *